ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 982

สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง

สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือที่รู้จักกันนามว่า สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย และเป็นสถานีที่เก่าแก่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปัจจุบันสถานีรถไฟหัวลำโพง มีทางเชื่อมต่อที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดูกลมกลืนเข้ากับรถไฟฟ้ามหานคร