ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 802

แหลมสมิหลา

แหลมสมิหลา

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ 3 กม. มีหาดทรายขาวสะอาด และทิวสนอันร่มรื่น ที่นั่นเราจะเห็นรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา การเดิน ทางจากหาดใหญ่ใช้รถประจำทางสายหาดใหญ่-สงขลา แต่หากอยู่ในตัวเมืองสงขลาก็มีรถสองแถว บริการจากตัวเมืองไปยังชายหาด

 

วงเวียน ตรงแหลมสมิหลา

วงเวียน ตรงแหลมสมิหลา

ต้นไม้ริมชายหาดสมิหลา

ต้นไม้ริมชายหาดสมิหลา

โรงแรมติดชายหาด

โรงแรมติดชายหาด

ประวัติความเป็นมาของนางเงือก

ประวัติความเป็นมาของนางเงือก

นางเงือกทอง

นางเงือกทอง

ชายหาดสมิหลา

ชายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวมุมสูงถ่ายหาดสมิหลา

วิวไกลๆ เกาะหนู เกาะแมว

วิวไกลๆ เกาะหนู เกาะแมว