ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,544

น้ำตกคลองจัง และ เดินป่าเขาหมน

น้ำตกคลองจัง และ เดินป่าเขาหมน

เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่สวยมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้เกิดจากเทือกเขาเหมน เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับรองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ สำหรับการเดินป่าเขาเหมน มีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด ลาดชัน สูง 1,235 เมตร มีเมฆหมอก ให้สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและมากกว่า 300 ชนิด การเดินทางจากตัวเมือง ใช้เส้นทางสายนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ถึงที่สามแยกควนไม้แดง เลี้ยวเข้านาบอน ถนนหมายเลข นศ 2001 ระยะทาง 11 กม.ถึงน้ำตกคลองจัง สำหรับการเดินป่าเขาเหมนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน และช่วงเดินป่าคือเดือน ธันวาคม ถึงเมษายน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาบอน ที่ 17 โทร. (075) 491244

 

บรรยากาศวิวสวย เขาเหมน

บรรยากาศวิวสวย เขาเหมน

บรรยากาศวิวสวย เขาเหมา

บรรยากาศวิวสวย เขาเหมา

บรรยากาศวิวสวย เขาเหมา

บรรยากาศวิวสวย เขาเหมา

ป้ายรีสอร์ทเขาเหมน

ป้ายรีสอร์ทเขาเหมน

เขาเหมน

เขาเหมน

เขาเหมน บรรยากาศวิวด้านบน

เขาเหมน บรรยากาศวิวด้านบน

เขาเหมน ภาพมุมสูงจากรีสอร์ท

เขาเหมน ภาพมุมสูงจากรีสอร์ท

วิวระเบียง วิวสวยๆ

วิวระเบียง วิวสวยๆ

ที่เที่ยวแนะนำ