ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,270

อุทยานแห่งชาติเขาสก

อุทยานแห่งชาติเขาสก

ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2523 มีพื้นที่ 645.52 ตรกม. หรือ 403,450 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน มีแนวหน้าผาสูงชัน ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภามีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้หายากที่พบในเขตอุทยานฯ ได้แก่ ปาล์มหลังขาว และบัวผุดเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 10-25 นิ้ว ขึ้นอยู่บนพื้นดินจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ส่วนสัตว์หายากที่น่าสนใจได้แก่ กบทูด และปลามังกร

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยาน 

น้ำตกวิ่งหิน

เป็นน้ำตกที่ไหลลงมารวมกับคลองสกที่บริเวณบางหัวแรด อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2.8 กม. รถยนต์สามารถไปถึงได้ ตั้งน้ำมีลักษณะ เป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน ทำให้กลายเป็นหน้าผาหันหน้าเข้าหากัน มีลำคลองสกไหลลอดผ่านเบื้องล่าง อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 6 กม.ห่าง จากต้นน้ำวิ่งหินประมาณ 3.2 กม. ต้องเดินทางโดยทางเท้า

-------------------------------------------

ตั้งน้ำ

จากน้ำตกธารสวรรค์ เดินตามทางป่าประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบทางแยกไปตั้งน้ำทางซ้าย ลงเนินไปอีกประมาณ 60 เมตร ลักษณะที่โดดเด่นของตั้งน้ำเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน มีลำคลองศกไหล ลอดผ่านเบื้องล่าง มีแอ่งผ่านเบื้องล่าง มีแอ่งน้ำลึกมากและมีปลาชุกชุม ดูเหมือนว่าสายน้ำเริ่มต้นจากช่องเขา แห่งนี้จึงถือว่าจุดนี้เป็นต้นน้ำของคลองสก และเป็นบริเวณลอยอังคารของท่านพุทธทาสภิกขุ ในราว ๆ วันี่ 17-19 เดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมพิธี "เขาสกรำลึกวันลอยอังคารท่านพุทธทาส" ซึ่งจะมีการทำบุญวิปัสสนาบริเวณหน้าลานที่ทำการอุทยาน ฯ แล้วพาเดินเลียบน้ำตกคลองสก ผ่านทางป่ากว่า 6 กิโลเมตรเพื่อมาประกอบพิธีสำคัญที่ตั้งน้ำ

-------------------------------------------

น้ำตกโตนกลอย

เกิดจากคลองสก ลักษณะน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียว มีลานหินสำหรับพักผ่อนบนชั้นน้ำตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กม.

-------------------------------------------

น้ำตกโตนไทร

เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก อยู่ในลำคลองสก ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 11 กม. ห่างจากน้ำตกโตนกลอย ประมาณ 2 กม.

-------------------------------------------

น้ำตกธารสวรรค์

ไหลลงมาจากหน้าผาชัน พุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ ไหลลงสู่คลองสก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 9 กม. ห่างจากตั้งน้ำประมาณ 3 กม.

-------------------------------------------

น้ำตกสิบเอ็ดชั้น

เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันมาตามร่องหน้าผา เป็นรูปขั้นบันได 11 ขั้น ชั้นล่างสุดของน้ำตกจะมีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 4 กม. ต้องเดินทางโดยทางเท้า

-------------------------------------------

น้ำตกแม่ยาย

เป็นน้ำตกที่รถยนต์สามารถไปถึงได้ ตั้งอยู่ริมถนนสายสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่าตรง กม. 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5.5 กม.

การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า (ทางหลวงหมายเลข 401) ถึง กม. ที่ 109 มีแยกขวาไปอีก 1.5 กม. ถึงบริเวณที่ทำการ หรือจากสถานีรถไฟ อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี มีรถประจำทางสายพุนพิน-ภูเก็ต ลงรถบริเวณหลักกม.ที่ 109 แล้วเดินหรือใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเข้าสู่ที่ทำการอุทยานฯ

ที่พักในบริเวณอุทยาน มีบริการบ้านพักทั้งหมด 3 หลัง พักได้ประมาณ 6 คน ต่อหนึ่งหลัง ราคา 350 บาทต่อคืน สำหรับการตั้งเต็นท์ควรเตรียมอุปกรณ์ไปด้วย ติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้าที่สำนักงานป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขาสก โทร. (077) 240740-5, 299318-9 ต่อ 5715 และ 299150
บริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานฯ ยังมีที่พักของเอกชนบริการหลายแห่ง บางแห่งมีบ้านบนต้นไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่พักบริเวณอุทยานฯ นี้

ที่พักในบริเวณเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) 

 

สำนักงานป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขาสกจัดบริการที่พักทั้งหมด 3 จุด  ได้แก่ บ้านพักบริเวณหน่วยอุทยาน ขส.2 มีทั้งหมด 2 หลังพักได้ประมาณ 30 คน แพพักที่หน่วยฯ นางไพร มี 6 หลัง พักได้ประมาณ 50 คน และ แพพักที่หน่วยฯ โตนเตย มื 7 หลัง พักได้ประมาณ 10-18 คน มีไฟฟ้า ห้องนอน ห้องน้ำ และบริการอาหาร ผู้ที่ประสงค์จะไปพักควรติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้า นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดบริการบ้านพักเป็นลักษณะเรือนแถวทั้งหมด 111 ห้อง ราคา 200-500 บาทต่อคืน ติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้าที่ โทร (077) 311522, 240740-5 ต่อ 5008 ในวันและเวลาราชการ

นั่งเรือชมบรรยากาศ 2 ข้างทางบรรยากาศดีมาก

นั่งเรือชมบรรยากาศ 2 ข้างทางบรรยากาศดีมาก

เขาสกล้อมรอบด้วยวิวภูเขาสวยๆ

เขาสกล้อมรอบด้วยวิวภูเขาสวยๆ

นั่งเรือไปชมกุ๋ยลิ่มเมืองไทย

นั่งเรือไปชมกุ๋ยลิ่มเมืองไทย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --