ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 740

KidZania Bangkok

Kidzania Bangkok พื้นที่แห่งความสนุก เนรมิตความฝัน และจินตนาการให้กับเด็กๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เป็นเมืองจำลอง ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับเด็ก มีสิ่งปลูกสร้าง ถนน ยานพาหนะ สถานประกอบการ ร้านค้า และมีส่วนประกอบภายในเมืองเสมือนเมืองจริงๆ โดยถูกออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก หรือเท่ากับ 2 ใน 3 เท่าของขนาดจริง
 
 Kidzania มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย แปลกใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กอายุตั้งแต่ 4-14 ปี ได้ทดลองสวมบทบาทของผู้ใหญ่ และทดลองประกอบอาชีพต่างๆ ที่เด็กๆ ฝันอยากเป็นในอนาคต เสมือนอยู่ในโลกความเป็นจริง เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส หมอ พยาบาล นายธนาคาร นักธุรกิจ นักร้อง นักแสดง นักดับเพลิง ตำรวจ หรือ ช่างเสริมสวย เป็นต้น ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 90 บทบาท โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ กว่า 60 แห่ง ที่มีอุปกรณ์ และเครื่องสำหรับแต่ละอาชีพ ให้ได้ทดลองใช้ ทดลองทำอาชีพนั้นจริงๆ