ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 606

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการ ๒ ห้องจัดแสดงใหม่ คือ เรืองรุ่งวิถีไทย และ ดวงใจปวงประชา ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พร้อมของขวัญสุดพิเศษสำหรับเด็กสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร ได้รับสิทธิ์เข้าชมฟรี (จากเดิม ๓๐ บาท) สำหรับผู้ใหญ่ ยังคงอัตราค่าเข้าชมที่ ๑๐๐ บาท เช่นเดิม ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ ณ จุดจำหน่ายบัตรของอาคารฯ ในวันอังคาร ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ ๒๐.๐๐ น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ น. (จำหน่ายบัตรรอบสุดท้าย ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน) โดยอาคารฯ ปิดทำการทุกวันจันทร์