ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 663

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถจัดงานสัมมนาและงานประชุมได้หลากหลายขนาด อันเนื่องมาจากการให้บริการจัดการประชุมอย่างครอบคลุมและครบวงจร อาทิ บริการวางแผนและบริหารการจัดงาน การให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนงานประมูล บริการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน บริหารจัดการหน้างานและรักษาความปลอดภัย การประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ และบริการสำรองที่พัก นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดงานสังสรรค์หลายรูปแบบ อาทิ พิธีเปิดและปิดงานประชุม งานกาล่าดินเนอร์ งานเลี้ยงต้อนรับ โปรแกรมสำหรับคู่สามีภรรยา ทัวร์ชมสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น