ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,624

สะพานภูมิพล 1 และ 2

สะพานภูมิพล 1 และ 2

สะพานภูมิพล หรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนสุขสวัสดิ์ ลักษณะเป็นสะพานขึงขนาด 7 ช่องการจราจร

สะพานภูมิพล
สะพานภูมิพล 1 และ 2

ทางด้านเหนือหรือ "สะพานภูมิพล 1" เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ทางด้านใต้หรือ "สะพานภูมิพล 2" เชื่อมระหว่างตำบลทรงคนองกับตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วิวมุมสูง สะพานภูมิพล 1 และ 2

วิวมุมสูง สะพานภูมิพล 1 และ 2

มองเห็นวิวตึกสวยๆของเมือง

มองเห็นวิวตึกสวยๆของเมือง

ต่อให้เห็นด้านบนก็รู้สึกว่าสวยมาก

ต่อให้เห็นด้านบนก็รู้สึกว่าสวยมาก

สะพานภูมิพล 1 และ 2 ขับรถวนไปวนมา

สะพานภูมิพล 1 และ 2 ขับรถวนไปวนมา

สะพานภูมิพล 1 และ 2 มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชัดๆ

สะพานภูมิพล 1 และ 2 มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชัดๆ

สะพานภูมิพล 1 และ 2 มองกรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงาม

สะพานภูมิพล 1 และ 2 มองกรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงาม

สะพานภูมิพล 1 และ 2 มุมนี้สวยมาก

สะพานภูมิพล 1 และ 2 มุมนี้สวยมาก