ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 570

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ตั้งอยู่ในอาคารที่ทำการเก่าของสหภาพแรงงานการรถไฟมักกะสัน ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน-พญาไท จัดแสดงเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติผู้นำแรงงานที่สำคัญ ๆ ในอดีต รูปภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของผู้ใช้แรงงาน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

 

   
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ป้ายด้านหน้า พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ป้ายด้านหน้า พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกล

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย