ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,579

พระตำหนักสวนหงส์

พระตำหนักสวนหงส์

พระตำหนักสวนหงส์เป็นพระตำหนักเรือนไม้สองชั้น ตามเชิงชายระเบียบและคอสองประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลัก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานสมเด็จพระศรีวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี) ซึ่งเสด็จฯ มาประทับที่พระตำหนักนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 2445 ถึงปีพุทธศักราช 2453
 
 ปัจจุบันภายในพระตำหนัก สวนหงส์จัดเป็นอาคารจัดแสดงภาพงานพระราชพิธีโบราณ เช่น พระราชพิธีสมโภช เดือนขึ้นพระอู่ พระราชพิธีเสด็จฯ สถลมารคและชลมารค พระราชพิธีตรียัมปราย นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารภาพงานพระราชพิธีเหล่านี้ ถือเป็นภาพที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
 
 พระตำหนักสวนหงส์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 281-1569, 281-1518, 281-6880, 281-8166 และ 280-5926


พระตำหนักสวนหงส์

พระตำหนักสวนหงส์เป็นพระตำหนักเรือนไม้สองชั้น

พระตำหนักสวนหงส์