ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,037

น้ำตกสร้อยสวรรค์

น้ำตกสร้อยสวรรค์

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ จะมีน้ำไหลในช่วงเดือนมิฟถุนายน - ธันวาคม เกิดจากลำธาร 2 สาย คือ ห้วยสร้อย น้ำตกในลักษณะแนวบันไดและห้วยสะหนม น้ำจะตกลงในแนวดิ่งหน้าผาทำมุม 90 องศา ซึ่งทั้งสองสายจะไหลมาบรรจบกันในเบื้องล่าง มองดูลักษณะคล้ายสายสร้อยสูงราว 50 - 90 เมตร กว้างราว 30 เมตร ก่อนไหลลงสู่ลำน้ำโขง ในบริเวณไม่ไกลนัก หากท่านมาช่วงต้นฤดูหนาว จะได้พบกับทุ่งดอกไม้ขาดใหญ่ หลายจุด สร้อยสุวรรณา ดอกมณีเทวา ดอกหางเสือ ดอกดุสิตา ดอกหยาดน้ำค้าง ฯลฯ

------------------------------------------------

สร้อยสุวรรณา ลักษณะ :  เป็นพืชล้มลุก อายุฤดูเดียว สูง 10 - 30 ซม.
สร้อยสุวรรณา
 

------------------------------------------------


 มณีเทวา

ลักษณะ :  เป็นเหง้าเส้น ๆ อยู่ในดินมีอายุเพียงฤดูเดียว 
มณีเทวา

------------------------------------------------


 ดุสิตา

ลักษณะ : เป็นพืชกินแมล สูงประมาณ 25 ซม.

ดุสิตา

 ------------------------------------------------

 หยาดน้ำค้าง

ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก สูล 3 - 30 ซม. ต้นตั้งตรง หรือทอดเอน ทั้งลำต้น ใบและก้านดอกมีสีแดง สะดุดตาเมื่อได้รับแสงเต็มที่

หยาดน้ำค้าง

------------------------------------------------

 หางเสือ

ลักษณะ : พืชล้มลุก อายุหลายปี สูง 1 - 1.5 ม. แตกกิ่งใกล้โคนต้นมีขนสากปกคลุมทั่วไป กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม สันมน สีม่วงแดง
 
หางเสือ

 

 

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ