ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอพล, ขอนแก่น

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

โรงแรมทรัพย์อนันต์ เมืองพล

135 ถ.เจริญสุข, ต.เมืองพล, อ.พล, ขอนแก่น

600
2.0

เศรษฐี เรสซิเด้นท์

133/3 ถ.เจริญสุข อ.พล, ขอนแก่น

750
2.0