ตัวบ้านสีแดงเป็นเอกลักษณ์
ประตูสวยๆ ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชิค บ้านโบราณ ตึกติดกับทะเล ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชิคปกับสตรีทอาร์ทสุดชิค มุมถ่ายภาพ แนวๆ ถ่ายคู่กับจักรยาน บ้านรูปอิฐบอล็ค บ้านหลากสี ตึกสีเขียว ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชิค ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชิค ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชิค ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชิค มีมุมสวยๆให้ถายภาพเยอะ ตัวบ้านสีแดงเป็นเอกลักษณ์ ร้านขายของ

ตัวบ้านสีแดงเป็นเอกลักษณ์