พระพุทธรูปปูนปั้น
พระอุโบสถ วัดพระโคะ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด พระพุทธรูปปูนปั้น หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ภาพมุมสูง วัดพะโคะ ภาพมุมสูง วัดพะโคะ ภาพมุมสูง วัดพะโคะ รุูปภาพมุมสูง วัดพะโคะ รุูปภาพมุมสูง วัดพะโคะ ด้านหน้าวัดพะโคะ ด้านหน้าวัดพะโคะ

พระพุทธรูปปูนปั้น