มุมได้บนมองเห็นสะพานที่ทอดยาวออกไปไกลมาก
มุมได้บนมองเห็นสะพานที่ทอดยาวออกไปไกลมาก

มุมได้บนมองเห็นสะพานที่ทอดยาวออกไปไกลมาก