ชายหาดมีหิน
 จุดจอดเรือใกล้ๆ กับท่าเรือท้องศาลา ทะเลวิวสวยๆ แวะถ่ายภาพเรือสักหน่อย รุูป ชายหาดมีหิน ชายหาด ท้องฟ้า น้ำทะเลสีฟ้า พระอาทิตย์ตกยามเย็นแสงสุดท้ายของวัน พิพิธภัณฑ์เรือหลวงพงัน ภาพเกาะพงันสมัยก่อน รุูป

ชายหาดมีหิน

ที่เที่ยวแนะนำ