ชายหาดที่นี่มีหินเยอะมาก
ด้านหน้าหาดผาแดง ทะเลโค้งกว้างมาก ระวังโขดหินด้วย เพื่อความปลอดภัย น้ำทะเลจะไม่ค่อยใสมาก ชายหาดที่นี่มีหินเยอะมาก

ชายหาดที่นี่มีหินเยอะมาก

ที่เที่ยวแนะนำ