น้ำทะเลจะไม่ค่อยใสมาก
ด้านหน้าหาดผาแดง ทะเลโค้งกว้างมาก ระวังโขดหินด้วย เพื่อความปลอดภัย น้ำทะเลจะไม่ค่อยใสมาก ชายหาดที่นี่มีหินเยอะมาก

น้ำทะเลจะไม่ค่อยใสมาก

ที่เที่ยวแนะนำ