ระวังโขดหินด้วย เพื่อความปลอดภัย
ด้านหน้าหาดผาแดง ทะเลโค้งกว้างมาก ระวังโขดหินด้วย เพื่อความปลอดภัย น้ำทะเลจะไม่ค่อยใสมาก ชายหาดที่นี่มีหินเยอะมาก

ระวังโขดหินด้วย เพื่อความปลอดภัย

ที่เที่ยวแนะนำ