จุดกราบไหว้
วิวแม่น้ำท่าจีน บ้านใกล้ๆ ตลาดสามชุก จุดกราบไหว้ ร้านขายขนมชื่อดัง

จุดกราบไหว้