วัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็นแม่น้ำ
ภาพมุมสูง วัดปากคลองมะขามเฒ่า ภาพมุมสูง วัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็น แม่น้ำมะขามเฒ่า มองเห็น แม่น้ำมะขามเฒ่า วัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็นแม่น้ำ วัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็นแม่น้ำ วัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็นแม่น้ำ รุูปวัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็นแม่น้ำ วิวทุ่งนา ด้านหลังของวัดปากคลองมะขามเฒ่า ซุ้มประตู วัดปากคลองมะขามเฒ่า ทางเข้า วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระวิหารริมน้ำ วิมลคุณากร พระประทานด้านใน พระวิหารริมน้ำ วิมลคุณากร พระประทานด้านใน พระวิหารริมน้ำ วิมลคุณากร หลวงปูทวด หลวงปู่ศุข พระประทานด้านใน พระวิหารริมน้ำ มีการสร้างเติมแต่ง พระประทานด้านใน พระวิหารริมน้ำ มีการสร้างเติมแต่ง พระพุทธรูป ริมกำแพง

วัดปากคลองมะขามเฒ่า มองเห็นแม่น้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ