การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง ปัตตานี
 

icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

 

ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,055 กม. สามารถใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทาง 90 กม. แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จนถึงจังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กม. แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผ่านปากน้ำเทพา เข้าสู่จังหวัดปัตตานี รวมระยะทางอีก 505 กม.

 

icon_bus.gif (237 bytes)รถโดยสารประจำทาง

 

มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ของ บขส. และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปจังหวัดปัตตานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-422-4444

 

icon_railway.gif (1048 bytes)รถไฟ

 

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีปัตตานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-621-8701 จากสถานีปัตตานี จะมีรถโดยสารประจำทาง และรถแท๊กซี่บริการ ระหว่างอำเภอโคกโพธิ์-อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 29 กม.

 

icon_airway.gif (964 bytes)เครื่องบิน

 

การบินไทย ไม่มีเเที่ยวบินตรงไปจังหวัดปัตตานี นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการของการบินไทย ระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และต่อรถโดยสารประจำทางหรือรถแท๊กซี่จากหาดใหญ่ ปัตตานี ระยะทางประมาณ 104 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง สอบถามเที่ยวบินได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-356-1111 แอร์เอเซีย โทร 02-515-9999 นกแอร์ โทร 02-627-2000

 

ระยะทางจากจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอหนองจิก                     8 กม.
อำเภอยะหริ่ง                      15 กม.
อำเภอยะรัง                         15 กม.
อำเภอโคกโพธิ์                    26 กม.
อำเภอมายอ                         29 กม.
อำเภอปะนาเระ                  45 กม.
อำเภอสายบุรี                      50 กม.
อำเภอทุ่งยางแดง                46 กม.
อำเภอแม่ลาน                     53 กม.
อำเภอไม้แก่น                    67 กม.
อำเภอกะพ้อ                       65 กม.
การเดินทางจากจังหวัดปัตตานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ยะลา                                  35 กม.
นราธิวาส                           92 กม.
สงขลา                               99 กม.
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 073)

 

ที่ว่าการอำเภอเมือง

073-334-333

โรงพยาบาล

073-711-010

สถานีตำรวจภูธร

073-348-555

ตรวจคนเข้าเมือง

073-460-202

สำนักงานเทศบาลเมือง

073-334-333

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

073-336-814

บริษัท ขนส่ง จำกัด

073-348-816

บริษัท การบินไทย จำกัด

073-349149

ตำรวจทางหลวง

193

สำนักงานจังหวัดปัตตานี

073-349002, 073-331154