ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ปัตตานี

กรกนก 94-96 ถนนหนองจิก อำเภอเมือง โทร. 073-332-604 อาหารไทย
โกเส่ง 37-39 ถนนโรงเหล้า สาย ข อำเภอเมือง โทร. 073-331-109 อาหารไทย
ปั้นทอง 37/11 ถนนกะลาพอ อำเภอเมือง อาหารไทย
ปัตตานีสปอร์ตคลับ 99/9 ถนนหนองจิก อำเภอเมือง โทร. 073-336-090-6 อาหารไทย
ริเวอร์ ถนนโรงอ่าง อำเภอเมือง โทร. 073-313091 โทร. 073-331-308 อาหารไทย
ลอนดอน ถนนยะรัง อำเภอเมือง โทร. 073-349-697 อาหารไทย-จีน
สวนอาหารเรือนแพ ถนนวัฒนธรรม อำเภอเมือง โทร. 073-333-734 อาหารไทย