ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ปราจีนบุรี 

 

 ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า แหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลประจันตคาม และตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม

-----------------------------------------------------------------

 หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่

หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ แหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลประจันตคามและตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม 

-----------------------------------------------------------------

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ แหล่งผลิตอยู่ที่บ้านโง้งและบ้านโพธิ์ อำเภอประจันตคาม ทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขกสนาม ชั้นวางของ ฯลฯ มีจำหน่ายตามริมทางที่แหล่งผลิต (ทางไปอำเภอพนมสารคาม)

-----------------------------------------------------------------

  เสื่อกก

เสื่อกก มีการผลิตทั่วไปในอำเภอบ้านสร้าง โดนเฉพาะที่ตำบลบางปลาร้า มีการผลิตกันอย่างกว้างขวาง ทั้งตำบล ทำจากกกกระจูด กกสามเหลี่ยมและกกลังกา ส่วนใหญ่จะทำเป็นผืนสำหรับใช้ปูนอน และเสื่อพับ มีทั้งเสื่อกกธรรมดาไม่ย้อมสี และชนิดย้อมสี หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ในจังหวัดปราจีนบุรี 

-----------------------------------------------------------------

 ผลไม้และผลผลิตการเกษตร

ผลไม้และผลผลิตการเกษตร เป็นสิ่งที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด เพราะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า มีคุณภาพดี อาทิ ทุเรียน เงาะ ส้มโอ กะท้อน มังคุด มะปราง มะไฟ รวมทั้งหน่อไม้ไผ่ตง มีแหล่งจำหน่ายที่ตลาดผลไม้สามแยกหนองชะอม เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี