เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,303

10 ที่เที่ยวปราจีนบุรี ไปสนุกให้จบทริป

10 ที่เที่ยวปราจีนบุรี ไปสนุกให้จบทริป

1. อุทยานแห่งชาติทับลาน
ป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง โดยมีเขาที่สำคัญหลายลูก

2. สถานีรถไฟปราจีนบุรี
เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้กับฝั่งแม่น้ำบางปะกงมาก ทำให้ไม่สามารถเบี่ยงทางรถไฟขึ้นไปยังปราจีนบุรีได้ จึงได้สร้าง "สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา" ขึ้นเพื่อเป็นสถานีแยกไปสู่ปราจีนบุรี - อรัญประเทศ - กัมพูชา

3. ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
นิทรรศการแสดงภาพถ่ายและข้อมูล เกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและการสร้างตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ซึ่งต่อมาคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมของตึกที่พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

4. โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
เป็นเมืองโบราณสถานสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นคูคลอง เป็นโบราณสถาน เนินดิน สระน้ำ บ่อน้ำ กระจัดกระจายทั่วไปกว่า 100 แห่ง

5. กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
ได้มีการบูรณะปรับปรุงและสร้างใหม่ เป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศ และที่สำคัญยังอยู่ใกล้กับบ่อน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์

6. วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
เป็นวัดต้นโพธิ์ที่มีขนาดใหญ่ และยังเป็นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ต้นโพธิ์ ถือว่ายังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี

7. น้ำตกเหวนรก
ถือว่าเป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ ลักษณะเป็นหุเขา อยู่ตรงกลาง มีน้ำตกลงมากระจายปกคลุมทั่วน้ำตก

8. เดอะเวโรน่า ทับลาน
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวปราจีนบุรี เพราะเป็นสไตล์อิตาลี สำหรับดินแดนแห่งรัก อนาจักรแห่งการพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาทับลาน

9. อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์
เป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้า เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสปราจีนบุรีเมื่อปี พ.ศ.2451 ทรงได้จารึกข้อความไว้บนแผ่นศิลาแลง

10. เทวสถานพานหิน
โบราณสถานเก่าแก่ที่ก่อขึ้นด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ 15.5 เมตร สูง 3.5 เมตร มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้านที่มุขด้านทิศเหนือ มีร่องรอยหลุมเสาซึ่งนักโบราณคดี