ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 91

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

ห่างจากตัวเมืองยโสธร 20 กม. ตามเส้นทางยโสธร-ป่าคิ้ว- อำนาจเจริญ(ทางหลวงหมายเลข 202) ระหว่างหลักกม.ที่ 18-19 แยกทางขวามือเข้าไปทาง ลูกรังอีก 3 กม. หลังฤดูทำนาชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนมีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขิต นักท่องเที่ยว สามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนขิตไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ส่งเป็นสินค้าออกไป ขายต่างประเทศ นับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่นำรายได้เป็นอันดับสอง รองจากการทำนา


หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

ช่วงหลังฤดูทำนา ชาวบ้านจะนิยมมาทำหมอนขิต หรือทอผ้าแทน

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

สามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนขิตไว้เป็นที่ระลึกได้

ที่เที่ยวแนะนำ