การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ยโสธร

รถยนต์ 

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมาย เลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปทางอำเภอพิมาย ผ่านอำเภอหนองสองห้องและอำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กม. ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง 

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ- ยโสธร ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 1490, 02-8721777

สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟหรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่ยโสธรอีก 99 กม.

รถไฟ  icon_railway.gif (1048 bytes)

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติมโทร. โทร.0-4532-1004 และ 0-4532-1276 แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดยโสธร

ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอเมือง-อำเภอคำเขื่อนแก้ว     23 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอมหาชนะชัย     41 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอค้อวัง            70 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอป่าติ้ว            28 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอเลิงนกทา        69 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอกุดชุม            37 กม.
อำเภอเมือง-อำเภอทรายมูล         18 กม.

การคมนาคมในท้องถิ่น มีรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด รถยนต์โดยสารในเขตจังหวัด และ แท็กซี่ ติดต่อจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 045)

โรงพยาบาลยโสธร                            045-714041
ศาลากลางจังหวัด                             045-712441
สำนักงานจังหวัด                               045-712722
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร                045-711683–4

 

 

ที่พักแนะนำ