ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 94

บ้านสงเปื่อย

บ้านสงเปื่อย

อยู่ห่างจากตัวเมือง 25 กม. ตามเส้นทาง ยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี โดยทางหลวงหมายเลข 23 จะมีทางแยกขวาเข้าไปอีกราว 10 กม.


บ้านสงเปื่อย

วิหารภายในบ้านสงเปื่อย

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร

ที่เที่ยวแนะนำ