ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 97

บ้านห้วยคา

อยู่ที่หมู่ 6 ตำบลในเมือง ระยะทาง 50 กม. (จากตัวจังหวัดถึงอำเภอ 45 กม. และอำเภอถึงที่ตั้ง 5 กม. อยู่ในหมู่บ้านคลองระวาน เป็นสถานที่เกิดของพระยาพิชัย

ที่เที่ยวแนะนำ