ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 121

ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย

ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย

ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง ตำบลชะยูง ห่างจากตัวอำเภออุทุมพรพิสัย ตามเส้นทางอุทุมพรพิสัย-ศรีสะเกษ(ทางหลวงหมายเลข 226) ประมาณ 14 กม. ประกอบด้วยปรางค์และวิหารซึ่งก่อด้วยศิลาแลงมีกำแพงล้อมรอบ สันนิษฐานว่าเป็นอโรคยาศาลหรือสุขศาลาประจำชุมชนที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับปราสาทสระกำแพงใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก บริเวณใกล้กับปราสาทมีสระน้ำขนาดเล็ก ขอบเป็นศิลาแลง เรียกกันว่า สระอโนดาต


ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย

ปรางค์และวิหารก่อด้วยศิลาแลงมีกำแพงล้อมรอบ

สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่

ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย