ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

สินค้าที่ระลึกของจังหวัดศรีสะเกษได้แก่ ผ้าไหม และผ้าฝ้ายลายขิต ทอกันมากที่อำเภอ บึงบูรพ์ และอุทุมพรพิสัย สินค้าหัตถกรรม เช่น ครุน้อย เกวียนน้อย รวมทั้งตะกรัาและกระเป๋าจักสานซึ่งทำด้วยฝีมืออันประณีต หาซื้อได้บริเวณถนนราชการรถไฟ นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอาหาร เช่น ไข่เค็มอำเภอไพรบึง หอมแดง กระเทียม และกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งคุณภาพดี ที่หาซื้อได้ทั่วไป

ร้านขายสินค้าที่ระลึกจังหวัดศรีสะเกษ (รหัสทางไกล 045)

กิจเตียง ถนนราชการรถไฟ อำเภอเมือง โทร. 045-612695
ประเสริฐสมัย ถนนราชการรถไฟ อำเภอเมือง
พรหมลิขิต ถนนวิจิตรนคร อำเภอเมือง โทร. 045-611688
พี เค ทัวร์ จำกัด

 หลังสถานีรถไฟ โรงแรมพรหมพิมาน ถนนหลักเมือง