ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 49

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน  เป็นเรือนไทยใต้ถุนสูง อายุประมาณ 80-100 ปี อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก รอบบริเวณร่มรื่นด้วยเงาไม้ ทั้งดอกไม้ไทยก็ส่งกลิ่นหอมอวลชื่นใจ ภายในหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เรือประเภทต่างๆ ที่เคยใช้ในลุ่มน้ำป่าสัก เช่น เรือมาด เรืออีแปะ เรือพายม้า เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น หากต้องการเข้าชม ต้องติดต่อล่วงหน้า อาจารย์จะนำชมสิ่งของต่างๆ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องชุมชนชาวไทย