ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 46

วัดพระเยาว์

วัดพระเยาว์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของชาวไทยยวนใน อ.เสาไห้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำสมัยอยุธยา ซึ่งมีผู้ศรัทธามากราบไหว้อย่างสม่ำเสมอ ที่วัดพระเยาว์ มีศิลปกรรมหลายอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นไทยยวนเชื้อสายล้านนา