ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 63

สวนนกตำบลไผ่ต่ำ

อยู่บริเวณบ้านลุงต้อม เหมือนแม้น อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ17 กม. เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ไปจนถึงหลักกม.ที่ 84 ทางด้านซ้าย มือจะมีป้ายบอกทางไปวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไผ่ต่ำ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก ประมาณ 800 เมตร บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกพันธุ์ต่าง ๆ มานานกว่า 50 ปี อาทิ นกเอี้ยงดำนกกางเขน นกเขา นกกวัก นกกาน้ำเล็ก นกแขวก และนกกระยาง โดยฝูงนกเหล่านี้ จะออกหากินตั้งแต่เช้าตรู่ และจะบินกลับรังในตอนเย็นใกล้ค่ำ อาณาบริเวณป่าไผ่นี้มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่