ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 67

สวนพฤกษศาสตร์พุแค

ตั้งอยู่ที่ตำบลพุแค ใช้เส้นทางสายสระบุรี-ลพบุรี (ถนนพหลโยธิน) ห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปประมาณ17  กม. เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เผยแพร่พันธุ์ไม้ บริเวณ สวนกว้างขวาง มีลำธารไหลผ่าน เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.