ที่เที่ยว

 • ข้อมูล
 • แผนที่
 • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,898

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง บริเวณหลักกม.ที่ 33.5 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กม. เป็นศูนย์รวมปูชนียสถานที่สำคัญๆ ของแต่ละจังหวัด เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง บางแห่งเท่าแบบจริงการสร้างฝีมือประณีต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้

 •  
  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ

  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ

  หลายจุดให้ชมบรรยากาศด้านใน

  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ   จุดจอดรถราง

  เรือกลางน้ำ

  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ

  การมาที่เมืองโบราณเหมือนได้มาหลายๆสถานที่ท่องเที่ยว

  ทางเข้าด้านหน้าเมือง

  ภายใน ไว้สำหรับถ่ายรูป

  ที่นี่ลักษณะคล้ายๆจังหวัดสุโขทัย

  จักรยานสำหรับปั่นเล่น

  ซุ้มคล้ายๆที่เยาวราช

  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ

  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ

  เมืองโบราณ   สมุทรปราการ 

  ที่นี่ลักษณะคล้ายวัดสำคัญๆ หลายที่
ที่เที่ยวแนะนำ