ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,449

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กม. ในเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานีลักษณะของปราสาทมียอดเดียว ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง บริเวณใกล้กับตัวปราสาทมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้นๆ มีน้ำขังตลอดปี เชื่อว่าสร้างสมัยเดียวกับปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ปราสาทบางส่วนยังคงสภาพสมบูรณ์

ด้านหน้าของปราสาทบ้านพันนา

ด้านหน้าของปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ภายในจุดกราบไหว้ ปราสาทบ้านพันนา

ภายในจุดกราบไหว้ ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

บรรยากาศรอบๆ ปราสาทบ้านพันนา

บรรยากาศรอบๆ ปราสาทบ้านพันนา

ตัวปราสาทบ้านพันนา สวยงามมาก

ตัวปราสาทบ้านพันนา สวยงามมาก

ประวัติความเป็นมากู่พันนา

ประวัติความเป็นมากู่พันนา

วิวมุมสูงด้านบน ของ ปราสาทบ้านพันนา

วิวมุมสูงด้านบน ของ ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา