2541 การเดินทาง สกลนคร  ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, สกลนคร

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวแยกเข้าอำเภอบ้านไผ่ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ข้ามเทือกเขา ภูพานเข้าสู่จังหวัดสกลนคร เป็นระยะทางประมาณ 647 กม.

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเอกชน มีรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-872-1777 สถานีขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อสอบถาม โทร. 02-936-0657 สถานีขนส่งสกลนคร โทร. 042-712860

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพงมีขบวนรถไฟไปลงที่จังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจำทาง ไปจังหวัดสกลนคร ประมาณ 159 กม. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 1690 หรือที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปสกลนครทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 02-356-1111 สำนักงานสกลนคร ถนนยุวพัฒนา โทร. (042) 712259 - 60

สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปสกลนคร ทุกวัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-515-9999 หรือเว็บไซต์  https://www.airasia.com

นอกจากนั้นการคมนาคมภายในตัวจังหวัดสกลนครมีรถสามล้อรับจ้างและรถสามล้อเครื่องไว้บริการ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอกุดบาก  56 กม. อำเภอสว่างแดนดิน  84 กม.
อำเภอกุสุมาลย์  40 กม. อำเภอเต่างอย  28 กม.
อำเภอคำตากล้า  109 กม. อำเภอวานรนิวาส  85 กม.
อำเภอนิคมน้ำอูน  99 กม. อำเภอโคกศรีสุพรรณ  22 กม.
อำเภอบ้านม่วง  120 กม. อำเภอโพนนาแก้ว  35 กม.
อำเภอพรรณานิคม  39 กม. อำเภอส่องดาว  109 กม.
อำเภอพังโคน  54 กม. อำเภออากาศอำนวย  57 กม.
อำเภอวาริชภูมิ  69 กม. อำเภอเจริญศิลป์  90 กม.
    กิ่งอำเภอภูพาน 

33 กม.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 042)

สำนักงานจังหวัดสกลนคร 042-711203 ต่อ 1000,1001
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน 042-713919
โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร 042-730493
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 042-711506, 042-711878, 042-711665