ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 189

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น ประชาชนขึ้นมาสักการะวัดถ้ำผาเเด่น ที่อยู่บนเขาระหว่างที่เราขับรถเดินทางขึ้นไป สามารถมองเห็นวิวสวยๆของวัดที่ตั้งสง่ามองเห็นแต่ไกลแบ่งเป็นหน้าผาหลายชั้น

จุดที่บอกว่าสวยอีกจุดนึงเลยและต้องบอกว่าที่ได้คำขาลว่า หินเทพ เพราะเป็นลานหินแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ทั้งครุฑเวสสุวรรณ พระพุทธเจ้าปางต่างๆ ไปชมความสวยงานของประติมากรรมชั้นเลิศกันได้เลย เรียกได้ว่าเที่ยวไปอิ่มบุญไปและตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมฝีมือมนุษย์ที่แกะสลักภูเขาทั้งลูกเปลี่ยนจากหินภูเขาธรรมดา กลายเป็นของมีคุณค่าทางจิตใจไม่สามารถเปรียบเป็นมูลค่าได้


วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น

เป็นลานหินแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ทั้งครุฑเวสสุวรรณ พระพุทธเจ้าปางต่างๆ

วัดถ้ำผาแด่น

ประติมากรรมฝีมือมนุษย์ที่แกะสลักภูเขาทั้งลูก

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น