ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 66

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด

ตั้งอยู่ในสถานีประมงน้ำจืด ถนนใสสว่าง ภายในจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ที่ค้นพบในภาคอีสานเช่น ปลาเผือก ปลาหอม ปลาเสือตอ ปลาออสก้าลาย ปลาจันทร์เทศ เป็นต้น


ภายในจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ

เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด ภาคอีสาน