ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 35

วัดนครธรรม

วัดนครธรรม เมื่อเข้าไปภายในวัดจะเห็นวิหารไม้ทรงไทยสวยงามตั้งอยู่โดดเด่นด้านซ้ายสุดทางเข้าวัด เป็นอาคารทรงไทยสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่ยกพื้นหลังคาทรงจั่ว มีเสาไม้กลมรองรับชายคาอยู่รอบอาคาร ปัจจุบันวิหารไม้หลังนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "วิหารหลวงพ่อขาว"  มีผู้ศรัทธามาสักการบูชามิได้ขาด

ที่เที่ยวแนะนำ