ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 50

น้ำตกเขาตะกรุบ

น้ำตกเขาตะกรุบ เป้นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่าทึบ มีน้ำมากในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว หรือราวเดือน ก.ค.- ธ.ค. การเดินทางเข้าสู่น้ำตกไม่สะดวกนัก ต้องเดินจากด่านตรวจเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร จึงจะถึงตัวน้ำตกเขาตะกรุบ เป็นน้ำตกสูงถึง 50 เมตร สายน้ำตกจากยอดเขาสูงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำมากน้ำตกจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ บริเวณน้ำตกเป็นป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น มีเฟินชนิดต่างๆ ขึ้นแทรกอยู่ตามซอกหลืบหินอย่างสวยงาม

ที่เที่ยวแนะนำ