ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 97

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก  เป็นทะเลสาบเชิงเขาซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนท่ากระบากเพื่อเก็บกักน้ำชลประทานตามโครงการพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง ขวางกั้นลำคลองท่ากระบาก เกิดเป็นทะเลสาบใหญ่อยู่ทางทิศเหนือของตัวเขื่อน และมีทิวเขาดงพญาเย็นใน อช.ปางสีดาเป็นฉากหลัง  อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีชายหาดที่สวยงาม ระดับน้ำไม่ลึกและน้ำในทะเลสาบใสสะอาดเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ มีร้านให้เช่าห่วงยาง เรือถีบและเรือพาย บริเวณชายหาดมีร้านอาหารอีสานอยู่หลายร้าน ช่วงเย็นมีคนจำนวนมากมากินอาหารและเล่นน้ำ ส่วนเวลากลางวันค่อนข้างที่จะเงียบเนื่องจากแดดร้อน

ที่เที่ยวแนะนำ