ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 33

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอรัญประเทศ

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอรัญประเทศ ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่าประตูชัย ตั้งอยู่บริเวณตลาดโรงเกลือตรงแนวชายแดนระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองฝั่ง ไทย-เขมร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในสงครามอิโดจีน-การรบระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์สยาม ร.ศ 112 หรือ พ.ศ. 2436 ที่ไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ฝรั่งเศส

หลังจากการก่อสร้างอนุสาวรีย์เสร็จฝ่ายไทยก็ไม่ได้ใช้ป้อมประตูชัยนี้เป็นแนวเขตแดนเป็นเวลาหลายปี ด้วยชัยชนะที่มีต่อฝรั่งเศส คราวนั้นเป็นผลให้ไทยได้ดินแดนมณฑลบูรพาคืนรวมทั้งเมืองจำปาศักดิ์ในลาวด้วย กระทั่งปี พ.ศ. 2489 ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ไทยต้องเสียดินแดนมณฑลบูรพากลับไปให้ฝรั่งเศส ป้อมประตูชัยจึงกลับมาทำหน้าที่เป็นแนวเขตประเทศอีกครั้ง

ที่เที่ยวแนะนำ