ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 78

น้ำตกธารทิพย์

เดิมชื่อน้ำตกเขาฮอม ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กม.โดยเส้นทางถนนสุวรรณศร แยกที่บ้านโง้ง ไปตามถนนไปบ้านประตูลาน บ้านโคกอู่ทอง บ้านโคกเขื่อน บ้านเนินหินตั้ง สภาพน้ำตกเป็นธารน้ำไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ มีแอ่งน้ำลึก ลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน