ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,768

แก่งสลักใดและน้ำตกตะคร้อ

ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อเหนือ ตำบลบุฝ้าย จากตัวอำเภอประจันตคาม 13 กม. มีลานจอดรถ หน้าน้ำตกตะคร้อ จากนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปยังตัวน้ำตกอีก 3 กม. จึงจะถึงแก่งสลักใด สภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขา มีน้ำตกมากไหลเชี่ยวในฤดูฝน ผ่านแก่งหิน สองฟากมีเนินเขา เป็นป่าโปร่ง