ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 98

น้ำตกห้วยเกษียร

ปากทางแยกเข้าน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่หมู่บ้านขอนขวาง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ซึ่งอยู่ตรงหลัก กม.ที่ 166 หรือห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรี 15 กม. แยกซ้ายมือเข้าสู่น้ำตกอีก 4 กม. บริเวณน้ำตกเป็นป่าเขางดงามมาก