ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,536

วัดบางแตน

หลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน ตำบล บางแตน อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง เป็นเนื้อหินศิลาแกะสลักทั้งองค์ มีหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว