ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,171

อ่าวปอ

อ่าวปอ

อ่าวปอ เป็นเวิ้งอ่าวขนาดกลาง อยู่ใกล้ เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย และเกาะแรด เป็นท่าเทียบเรือสะพานยาวยื่นออกไปกลางทะเล มีแนวแยกออกเพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดเรือให้กับนักท่องเที่ยวขึ้นลงได้สะดวก เรือส่วนใหญ่เป็นเรือให้เช่าไปตามเกาะต่างๆ ที่ใกล้เคียง

ในบริเวณรอบๆ อ่าวปอ จะมีโรงแรม ร้านค้า และร้านอาหาร อยู่หลายแห่งแต่ละแห่งอยู่เนินเขาสูงต่ำต่างกัน  ในเวลากลางคืนจะมีแสงไฟจากโรงแรม ร้านค้าและเรือ มองดูสวยงามไปอีกแบบ


ป้ายอ่าวปอ 

สะพาน อ่าวปอ

หน้าชายหาด

จุดจอดเรือ อ่าวปอ

ที่เที่ยวแนะนำ