ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,585

ท่าเรือบางโรง

ท่าเรือบางโรง

ท่าเรือไปเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย และเกาะนาคา อัตราค่าโดยสาร เรือธรรมดา 120 บาท เรือเร็ว 200 บาท นอกจากนี้ ยังมีเรือเช่าเหมา กรณีเร่งด่วนหรือจะโดยสารเรือนอกเวลาเดินเรือ อัตราเช่าจะอยู่ระหว่าง 1,500 - 2,500 ต่อ เที่ยว แล้วแต่ขนาดเรือ และกำลังม้า


เรือตรงท่าบางโรง

ท่าเรือบางโรง

ท่าเรือบางโรง

ท่าเรือบางโรง

 

ที่เที่ยวแนะนำ